สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม317,618.13297,987.006.2 %3.09,819.553,311.6266.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)224,764.4582,989.0063.1 %5.06,464.647,441.80-15.1 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)266,049.47395,599.00-48.7 %0.09,141.063,039.6866.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)149,189.8828,996.0080.6 %5.05,661.08527.8890.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)99,087.2736,401.0063.3 %5.05,423.461,284.7076.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)745,490.8138,461.0094.8 %5.05,961.244,151.1930.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)99,409.2012,524.0087.4 %5.05,423.46457.3391.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)139,028.2743,413.3168.8 %5.06,237.761,210.5080.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)93,313.8818,979.0079.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)272,747.53246,053.339.8 %4.56,488.032,393.5063.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)104,226.5142,938.0058.8 %5.05,360.92826.1684.6 %5.0
รวม 2,510,926 1,244,341 50.44 % 65,981 24,644 62.65 %