สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ325,475.69197,064.0039.5 %5.07,208.782,573.6464.3 %5.0
รวม 325,476 197,064 39.45 % 7,209 2,574 64.30 %