สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา440,652.25386,935.0012.2 %5.05,579.79189.6596.6 %5.0
รวม 440,652 386,935 12.19 % 5,580 190 96.60 %