สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว166,667.39106,377.0036.2 %5.05,767.391,487.5874.2 %5.0
รวม 166,667 106,377 36.17 % 5,767 1,488 74.21 %