สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง347,305.00370,224.00-6.6 %0.010,901.382,911.5273.3 %5.0
รวม 347,305 370,224 -6.60 % 10,901 2,912 73.29 %