สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร470,363.5646,557.0090.1 %5.019,709.20430.1597.8 %5.0
รวม 470,364 46,557 90.10 % 19,709 430 97.82 %