สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ101,520.4027,755.5072.7 %5.04,735.59238.5195.0 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,321.665,448.00-312.2 %0.01,828.28263.0585.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์3,930.815,738.70-46.0 %0.02,250.12138.8093.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,040.318,341.00-38.1 %0.02,512.42324.1787.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ34,542.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.18ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,181.402,743.42-132.2 %0.02,266.04211.6390.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,340.2113,508.00-211.2 %0.01,917.01158.0591.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี7,582.698,906.00-17.5 %0.01,290.17102.2992.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,810.135,883.0033.2 %5.02,904.80256.5091.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,662.029,421.30-8.8 %0.01,604.47103.0093.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)21,628.586,767.0068.7 %5.03,443.36226.2093.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี18,013.9217,504.752.8 %1.02,117.22413.5080.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต11,256.576,574.0041.6 %5.01,108.17268.4175.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 57,009.6915,463.0072.9 %5.02,331.59333.8585.7 %5.0
รวม 251,298 134,054 46.66 % 30,309 3,038 89.98 %