สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,771.14657.0062.9 %5.049.0848.032.1 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,746.30960.0045.0 %5.082.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,753.66363.0079.3 %5.093.9035.0762.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,974.27891.0070.0 %5.065.9533.0249.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,929.28622.0067.8 %5.062.1258.765.4 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,820.511,196.0034.3 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,788.621,282.0028.3 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,970.072,672.2110.0 %5.052.880.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,839.25574.0079.8 %5.063.720.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,704.95859.0049.6 %5.050.0951.57-2.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,063.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.9719.3871.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,782.79673.0062.3 %5.034.6349.97-44.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,763.71822.0053.4 %5.038.4566.50-73.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,840.69584.0068.3 %5.051.5413.8673.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,704.12404.0076.3 %5.043.2747.17-9.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ996.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,554.881.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,871.505,345.50-86.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,093.361,430.0031.7 %5.053.0833.6036.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,068.38717.0065.3 %5.055.7650.0110.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,684.451,004.0040.4 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,767.38249.0085.9 %5.053.7240.1925.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,722.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.8739.1127.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,766.17217.0087.7 %5.046.1457.94-25.6 %0.0
รวม 42,195 21,523 0.00 % 1,090 725 0.00 %