สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 105,063.5531,488.1870.0 %5.04,888.80116.1997.6 %5.0
รวม 105,064 31,488 70.03 % 4,889 116 97.62 %