สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน261,974.94280,563.59-7.1 %0.07,981.072,564.6167.9 %5.0
รวม 261,975 280,564 -7.10 % 7,981 2,565 67.87 %