สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ199,862.45323,319.00-61.8 %0.08,643.92171.0098.0 %5.0
รวม 199,862 323,319 -61.77 % 8,644 171 98.02 %