สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,132,027.00561,303.0050.4 %5.08,737.722,137.8175.5 %5.0
รวม 1,132,027 561,303 50.42 % 8,738 2,138 75.53 %