สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ284,713.47231,000.0018.9 %5.08,737.721,634.0781.3 %5.0
รวม 284,713 231,000 18.87 % 8,738 1,634 81.30 %