สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน134,668.5561,702.0054.2 %5.05,854.94547.4890.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,723.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0919.86236.6574.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่874.472,234.00-155.5 %0.01,491.60291.3380.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,711.453,731.00-118.0 %0.03,009.28431.5385.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,372.862,999.40-118.5 %0.02,011.79401.9680.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,091.354,015.50-267.9 %0.02,253.14322.7585.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี983.361,836.00-86.7 %0.01,722.47342.8680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,483.42587.0060.4 %5.01,845.27586.1568.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,449.962,577.60-77.8 %0.01,100.65428.8161.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,337.634,470.05-234.2 %0.02,442.23411.6983.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,615.212,628.30-62.7 %0.01,702.23390.6977.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,408.312,595.90-84.3 %0.02,519.38437.9882.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,526.143,730.00-144.4 %0.03,132.51488.6284.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,106.021,655.00-49.6 %0.01,530.56555.7563.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด737.311,399.50-89.8 %0.01,158.8150.9595.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,941.403,418.00-76.1 %0.02,772.57214.5192.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,478.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ335.04ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,399.931,951.00-39.4 %0.01,048.23411.5260.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา2,043.963,854.00-88.6 %0.03,109.55481.4084.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,183.821,738.00-46.8 %0.02,161.21289.2586.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,685.893,628.00-115.2 %0.02,156.64616.2971.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,650.543,659.00-121.7 %0.0674.14125.9981.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,269.213,000.01-136.4 %0.01,471.79301.3679.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,203.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,323.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,111.142,772.00-149.5 %0.01,433.56407.8171.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,078.601,454.10-34.8 %0.02,201.38228.0089.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,684.302,683.20-59.3 %0.01,178.25370.6668.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,006.73ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,319.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ519.74ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,473.864,012.49-172.2 %0.0981.75334.1766.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,223.871,120.888.4 %4.01,290.44616.1652.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,094.163,020.70-176.1 %0.01,761.77276.5984.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,133.363,366.50-197.0 %0.01,287.12311.1375.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,212.722,856.00-135.5 %0.01,482.34239.3483.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,029.403,205.00-211.3 %0.02,247.36745.3966.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,175.034,857.77-313.4 %0.01,717.10267.7084.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,268.832,948.01-132.3 %0.02,434.03341.4286.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,012.713,091.80-205.3 %0.01,760.60211.7788.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,173.003,552.00-202.8 %0.0542.60244.2555.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,055.732,461.50-133.2 %0.01,584.83396.7475.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ729.67ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,182.812,141.53-81.1 %0.02,431.65412.1683.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,037.331,022.001.5 %0.51,413.79208.7385.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,389.203,307.61-138.1 %0.01,469.17120.3591.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด2,028.163,664.00-80.7 %0.02,101.4311,490.00-446.8 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,144.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,260.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,510.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,302.58203.7584.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,167.552,668.00-128.5 %0.01,696.81260.6984.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,110.923,212.80-189.2 %0.01,708.83454.0373.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,445.505,026.00-247.7 %0.02,423.896.2199.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,610.433,424.40-112.6 %0.01,494.94143.3490.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,152.682,348.50-103.7 %0.02,323.10476.9079.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,471.833,573.50-142.8 %0.02,039.90331.0583.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,123.292,475.00-120.3 %0.02,117.14333.9984.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,798.504,344.01-141.5 %0.01,906.79403.2678.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,727.954,519.50-65.7 %0.01,120.04582.7548.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,549.623,873.00-149.9 %0.0828.99288.8865.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม912.812,941.79-222.3 %0.0471.34226.7651.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว995.722,206.30-121.6 %0.01,838.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,308.012,599.00-98.7 %0.01,315.14440.8066.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี970.332,767.20-185.2 %0.0645.81118.2681.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย965.252,801.80-190.3 %0.01,759.67351.2280.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี718.029.1098.7 %5.01,576.18312.5580.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,794.124,242.99-136.5 %0.02,477.23775.2868.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,329.511,443.50-8.6 %0.01,954.54425.0678.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,277.394,888.00-282.7 %0.01,209.76525.8456.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู1,017.653,221.00-216.5 %0.01,355.91356.6473.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,047.132,686.50-156.6 %0.0817.53307.9462.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,055.562,146.80-103.4 %0.01,232.64493.7459.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,728.435,233.57-202.8 %0.02,347.86352.1385.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,113.593,816.49-242.7 %0.01,986.93462.0876.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี981.142,369.05-141.5 %0.01,864.55462.8775.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,619.161,281.6020.8 %5.02,722.26503.1081.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,204.676,069.51-89.4 %0.02,080.88402.5080.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,016.027,616.34-152.5 %0.02,747.26679.5775.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง8,145.1514,248.00-74.9 %0.01,457.89786.1046.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,223.877,547.01-239.4 %0.01,867.22408.9978.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,751.8311,372.00-313.3 %0.02,458.90359.6585.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,421.513,842.0013.1 %5.02,504.99200.7692.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,820.985,220.00-186.7 %0.01,229.91291.7476.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,530.318,830.00-94.9 %0.0723.41247.6965.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,897.598,230.84-184.1 %0.01,211.98275.7177.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,397.846,401.54-88.4 %0.01,525.08436.1471.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,858.7513,703.45-255.1 %0.03,189.63436.0886.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,939.1914,156.00-138.3 %0.01,947.65488.9574.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,904.3513,589.00-37.2 %0.0824.39483.7241.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,565.587,173.00-101.2 %0.03,120.2962.4598.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,693.869,517.98-42.2 %0.02,276.56240.5289.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,837.109,086.24-55.7 %0.01,315.80928.2529.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,388.345,419.80-60.0 %0.01,523.73296.0080.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,563.3415,076.20-76.1 %0.02,460.38387.5084.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,696.588,931.00-33.4 %0.0979.52198.7779.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,661.7513,405.99-75.0 %0.03,333.88578.7782.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,993.6915,920.86-44.8 %0.02,127.26313.3285.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,729.979,724.95-44.5 %0.01,095.891,295.91-18.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,311.8228,799.00-116.3 %0.01,114.76201.4481.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,036.508,928.601.2 %0.51,690.08427.5074.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,016.7614,920.41-35.4 %0.02,578.31320.4487.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,891.4932,261.45-150.3 %0.01,466.78443.5069.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,956.2320,201.00-35.1 %0.01,070.47133.8487.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,201.6132,020.00-142.5 %0.01,005.73283.1971.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,202.2917,539.84-113.8 %0.01,309.38461.4464.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,835.339,204.17-401.5 %0.0602.52413.9031.3 %5.0
รวม 419,591 628,022 -49.67 % 170,949 47,671 72.11 %