สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 143,640.00116,615.0018.8 %5.06,605.34183.1497.2 %5.0
รวม 143,640 116,615 18.81 % 6,605 183 97.23 %