สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,576.3741,145.3420.2 %5.05,829.922,274.4361.0 %5.0
รวม 51,576 41,145 20.22 % 5,830 2,274 60.99 %