สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม220,247.1634,000.0084.6 %5.014,193.76414.0097.1 %5.0
รวม 220,247 34,000 84.56 % 14,194 414 97.08 %