สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์892,547.131,169,000.00-31.0 %0.08,439.091,891.3177.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย35,626.1425,573.8828.2 %5.012,652.11327.7597.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต36,850.3914,476.6060.7 %5.01,051.81209.8680.0 %5.0
รวม 965,024 1,209,051 -25.29 % 22,143 2,429 89.03 %