สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ288,186.69220,000.0023.7 %5.08,737.721,584.9781.9 %5.0
รวม 288,187 220,000 23.66 % 8,738 1,585 81.86 %