สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน170,587.89145,528.8814.7 %5.06,874.233,027.1056.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,640.837,200.0038.1 %5.02,933.09241.7791.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,719.499,083.006.5 %3.0814.94369.0954.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,145.263,053.772.9 %1.0987.34231.6576.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,450.444,455.0040.2 %5.01,528.21269.9682.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,267.81416.0087.3 %5.0681.63101.7685.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,978.291,450.5051.3 %5.0516.17117.5777.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,524.07562.0077.7 %5.0456.8257.3887.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,604.97435.0083.3 %5.0362.46227.4637.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,892.881,429.0063.3 %5.0660.65108.9783.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,766.15853.0069.2 %5.0366.46115.9068.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,499.10849.0066.0 %5.0691.14281.5059.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,506.53722.0071.2 %5.01,129.32959.4215.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,391.50686.0071.3 %5.0615.71124.1579.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,879.04419.6185.4 %5.0699.56237.5066.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,008.76533.3382.3 %5.0591.63155.9973.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,823.70771.0072.7 %5.0707.05155.2778.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,900.361,332.9054.0 %5.0751.67130.4382.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,822.73516.0081.7 %5.0738.45102.6086.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,740.54727.0073.5 %5.0692.3299.8685.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,874.301,422.0050.5 %5.0861.98117.6486.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,673.23614.0083.3 %5.01,008.07188.1081.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,832.66404.0085.7 %5.0606.12334.2544.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,604.77308.1088.2 %5.0531.91107.6379.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,854.171,232.6656.8 %5.0685.78127.3081.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,680.42643.0076.0 %5.0570.1953.2090.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,860.851,076.4062.4 %5.0523.35110.8078.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,339.54622.9881.3 %5.0618.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,776.90720.0074.1 %5.0825.0356.0993.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,451.481,534.8579.4 %5.0397.89218.0745.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,815.171,068.0062.1 %5.0472.91118.7574.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,725.381,207.0055.7 %5.0596.45759.05-27.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,703.031,507.0044.2 %5.0776.89631.7518.7 %5.0
รวม 287,342 193,383 32.70 % 31,274 9,939 68.22 %