สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 223,809.17135,644.2239.4 %5.07,011.804,301.7238.7 %5.0
รวม 223,809 135,644 39.39 % 7,012 4,302 38.65 %