สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1,787,512.001,552,420.0013.2 %5.070,989.6653,662.1424.4 %5.0
รวม 1,787,512 1,552,420 13.15 % 70,990 53,662 24.41 %