สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,098,408.10531,531.0051.6 %5.08,737.723,312.7862.1 %5.0
รวม 1,098,408 531,531 51.61 % 8,738 3,313 62.09 %