สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม133,457.7351,600.0061.3 %5.04,760.60342.1892.8 %5.0
รวม 133,458 51,600 61.34 % 4,761 342 92.81 %