สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์127,882.5289,765.0029.8 %5.06,173.86376.0893.9 %5.0
รวม 127,883 89,765 29.81 % 6,174 376 93.91 %