สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 209,357.16136,788.4534.7 %5.07,011.804,026.3642.6 %5.0
รวม 209,357 136,788 34.66 % 7,012 4,026 42.58 %