สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 899,532.5051,764.0094.2 %5.06,692.882,912.0156.5 %5.0
รวม 899,533 51,764 94.25 % 6,693 2,912 56.49 %