สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 145,375.55124,186.0014.6 %5.06,342.70928.8185.4 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 25,220.8022,619.0010.3 %5.0545.81447.4418.0 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 211,922.97173,587.0018.1 %5.0542.03422.5922.0 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 105,461.15115,092.00-9.1 %0.01,755.691,192.0232.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง180,724.807,745.0095.7 %5.02,275.00704.4369.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง119,003.5884,392.0029.1 %5.01,883.69527.0972.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม178,034.09311,045.00-74.7 %0.02,295.41510.7577.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร124,847.04106,156.0015.0 %5.02,714.514,006.89-47.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี107,185.3380,684.0024.7 %5.01,227.87573.5653.3 %5.0
รวม 1,197,775 1,025,506 14.38 % 19,583 9,314 52.44 %