สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 169,040.41101,414.0040.0 %5.07,396.383,812.5348.5 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,139.873,128.0039.1 %5.0513.4336.2492.9 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,405.6919,040.00-53.5 %0.04,199.871,259.5470.0 %5.0
รวม 186,586 123,582 33.77 % 12,110 5,108 57.82 %