สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 118,348.13126,570.00-6.9 %0.05,020.121.85100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,900.331.00100.0 %5.0480.850.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,124.831.00100.0 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,359.697,167.0046.4 %5.0526.690.9099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,213.1211,323.00-10.9 %0.0965.380.9099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,058.475,715.1964.4 %5.0450.5746.8889.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,204.883,354.9976.4 %5.0459.9734.6692.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,564.291.00100.0 %5.0656.181.8599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,259.511.00100.0 %5.0294.140.9599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,568.291.00100.0 %5.0582.370.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,893.361.00100.0 %5.02,233.081.8599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,398.531.00100.0 %5.01,185.700.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,997.611.00100.0 %5.0462.171.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,010.691.00100.0 %5.0853.230.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,590.431.00100.0 %5.0964.360.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,249.551.00100.0 %5.01,239.530.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,850.291.00100.0 %5.01,341.73330.1675.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,780.023,568.0063.5 %5.0261.45112.6956.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,105.441.00100.0 %5.01,524.130.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,244.807,945.8375.4 %5.0991.53597.6039.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,100.281.00100.0 %5.0272.431.9599.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,558.511.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,837.133,644.0058.8 %5.0548.3315.6497.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,728.333,466.8778.0 %5.0633.93199.5068.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,899.63632.0089.3 %5.092.71114.00-23.0 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,303.356,780.0040.0 %5.01,987.75117.5094.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,117.461.00100.0 %5.0391.370.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,635.351.00100.0 %5.02,945.411.8599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,994.502,292.0077.1 %5.0269.460.9099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,015.521.00100.0 %5.0393.240.9099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,361.391.00100.0 %5.0118.080.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,352.4216,243.0011.5 %5.02,615.741.8599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,707.6818,720.00-74.8 %0.0265.8274.4472.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,645.501.00100.0 %5.01,243.310.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,066.411.00100.0 %5.0441.450.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,507.2318,433.00-27.1 %0.028,757.1785.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,459.461.00100.0 %5.0284.040.9599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,189.741.00100.0 %5.02,288.450.95100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,126.1115,177.80-7.4 %0.0877.53250.0071.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,113.443,358.8072.3 %5.0869.30261.2070.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,589.301,122.8288.3 %5.0196.8021.0589.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,276.991.00100.0 %5.0548.030.9599.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,211.554,660.0043.3 %5.0455.2051.9688.6 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,773.041.00100.0 %5.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,994.501.00100.0 %5.0683.171.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,698.491.00100.0 %5.05,358.990.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,496.002,861.1447.9 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,318.0944,550.00-143.2 %0.0696.44162.0076.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,038.341.00100.0 %5.0180.720.9099.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,747.891.00100.0 %5.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,591.642,022.0073.4 %5.0764.5369.6490.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,029.001.00100.0 %5.01,152.520.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,561.091.00100.0 %5.0305.040.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,464.531.00100.0 %5.09,524.691.85100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,979.621.00100.0 %5.056,559.310.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,738.381,000.0085.2 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,857.055,695.20-99.3 %0.018,648.810.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,454.611.00100.0 %5.0873.260.9599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,104.695,888.00-179.8 %0.017,096.7118.2299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,848.951.00100.0 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,324.441.00100.0 %5.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,391.232,086.9267.3 %5.0347.736.1098.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,976.123,227.28-63.3 %0.034,560.8672.8499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,385.664,995.0040.4 %5.01,252.4485.0793.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,707.265,820.00-57.0 %0.023,427.940.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,014.691.00100.0 %5.0595.780.9599.8 %5.0
รวม 795,015 338,357 57.44 % 274,972 2,777 98.99 %