สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม327,585.50324,759.000.9 %0.510,316.696,694.2435.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)231,348.9575,000.0067.6 %5.06,464.64828.9787.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)271,994.16395,000.00-45.2 %0.08,928.455,463.4438.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)139,731.1331,947.0077.1 %5.05,670.46811.9185.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)103,031.3033,084.0067.9 %5.05,435.961,873.0065.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)124,665.2143,042.0065.5 %5.05,783.024,990.8613.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)30,722.8711,626.0062.2 %5.05,435.96681.4787.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)133,801.0931,440.8476.5 %5.06,300.801,128.1582.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)93,324.4215,526.0083.4 %5.04,748.10420.5491.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)251,751.94213,068.1915.4 %5.06,403.981,607.5574.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)120,258.9240,252.0066.5 %5.05,426.581,583.1670.8 %5.0
รวม 1,828,216 1,214,745 33.56 % 70,915 26,083 63.22 %