สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,094,679.50527,509.0051.8 %5.08,737.723,247.4762.8 %5.0
รวม 1,094,680 527,509 51.81 % 8,738 3,247 62.83 %