สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 240,948.56216,024.7210.3 %5.06,880.481,877.3472.7 %5.0
รวม 240,949 216,025 10.34 % 6,880 1,877 72.71 %