สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์150,690.2095,784.9736.4 %5.06,652.241,104.7983.4 %5.0
สำนักกษาปณ์53,419.4143,354.0018.8 %5.014,171.891,258.5891.1 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,983.028,238.0025.0 %5.03,184.64520.7783.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,151.317,208.0021.2 %5.02,756.491,014.1363.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,453.2811,000.0018.2 %5.06,241.08373.7794.0 %5.0
รวม 237,697 165,585 30.34 % 33,006 4,272 87.06 %