สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า126,662.6933,735.1173.4 %5.05,085.78390.6792.3 %5.0
รวม 126,663 33,735 73.37 % 5,086 391 92.32 %