สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ112,478.6863,437.0043.6 %5.05,829.923,342.7442.7 %5.0
รวม 112,479 63,437 43.60 % 5,830 3,343 42.66 %