สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี720,742.50483,720.0032.9 %5.040,641.921,858.3395.4 %5.0
รวม 720,743 483,720 32.89 % 5.0 40,642 1,858 95.43 % 5.0