สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม889,093.06739,102.0016.9 %5.037,774.803,143.4791.7 %5.0
รวม 889,093 739,102 16.87 % 5.0 37,775 3,143 91.68 % 5.0