สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท1,532,884.901,214,481.0020.8 %5.055,431.0722,119.4360.1 %5.0
รวม 1,532,885 1,214,481 20.77 % 5.0 55,431 22,119 60.10 % 5.0