สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1,477,735.50926,203.0037.3 %5.062,391.0337,411.5340.0 %5.0
รวม 1,477,736 926,203 37.32 % 5.0 62,391 37,412 40.04 % 5.0