สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม870,077.88430,834.4450.5 %5.035,858.1514,296.7760.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี414,239.38320,011.6322.7 %5.011,015.826,768.2838.6 %5.0
รวม 1,284,317 750,846 41.54 % 5.0 46,874 21,065 55.06 % 5.0