สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1,282,380.901,054,889.4017.7 %5.040,832.646,947.7383.0 %5.0
รวม 1,282,381 1,054,889 17.74 % 5.0 40,833 6,948 82.98 % 5.0