สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 621,509.38687,589.00-10.6 %0.030,173.863,760.5587.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน54,818.707,978.0085.4 %5.02,917.53457.0884.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส30,591.90709.0097.7 %5.0525.425.8098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก75,826.3959,035.0222.1 %5.03,160.14384.2987.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร54,550.5243,153.0020.9 %5.05,739.96104.3698.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น86,349.1122,271.8574.2 %5.02,791.46442.3884.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม88,925.6915,194.6782.9 %5.03,191.47399.8487.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา107,554.5332,535.7269.7 %5.03,937.121,040.3773.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี46,863.266,114.5987.0 %5.01,764.84290.4783.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร56,506.6013,697.0075.8 %5.03,494.22174.7895.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่86,099.4045,197.0047.5 %5.013,607.75549.4296.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา47,108.136,059.0087.1 %5.07,035.67325.3195.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง79,465.4832,605.9959.0 %5.02,773.02321.4988.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช60,413.1322,888.0062.1 %5.04,949.29117.8097.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน77,736.647,404.3090.5 %5.05,786.16417.4792.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า45,711.0412,660.8072.3 %5.07,424.10621.9591.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง104,369.6744,309.9857.5 %5.08,312.031,327.7384.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี55,480.1018,070.8667.4 %5.01,813.94653.2664.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร239,330.98445,642.00-86.2 %0.09,144.78342.9596.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี175,653.5048,204.5972.6 %5.05,818.383,338.3242.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์50,755.186,691.0086.8 %5.01,634.58234.8885.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช44,006.236.00100.0 %5.04,311.727.6099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี52,416.1721,988.0058.1 %5.03,342.30192.9794.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย88,475.7920,675.8176.6 %5.03,960.54982.7075.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์32,246.223,384.0089.5 %5.0556.26330.4840.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด60,554.8433,384.0044.9 %5.011,926.50718.7194.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี116,143.8814,492.0087.5 %5.04,820.55305.9593.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง85,882.2434,616.0159.7 %5.017,672.461,096.9893.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี58,143.7013,475.0076.8 %5.01,656.0045.9097.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 70,778.149,744.5086.2 %5.02,359.44686.1970.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล39,431.5817,004.4956.9 %5.0708.48467.3534.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์102,853.83196,053.00-90.6 %0.015,694.44915.7394.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี60,067.5782,592.10-37.5 %0.01,581.84599.0562.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์61,954.9216,790.2772.9 %5.07,459.86902.8987.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย51,802.6422,151.7957.2 %5.02,583.30190.9192.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป88,978.43115,899.00-30.3 %0.0152,765.23399.0099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี47,454.342,270.0095.2 %5.01,704.24291.3482.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี59,863.3212,088.0079.8 %5.04,675.15713.4584.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง79,347.7263,130.7820.4 %5.04,777.091,116.0076.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก66,547.2519,074.0071.3 %5.05,215.80815.3584.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี53,788.195,682.6389.4 %5.01,180.80307.3474.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี62,012.2659,106.334.7 %2.03,334.02634.6081.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา42,096.0626,180.0037.8 %5.02,731.20227.1491.7 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2137,670.0644,464.60-18.0 %0.031,918.505.65100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์39,905.419,492.8076.2 %5.04,099.0255.5898.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี42,112.048,981.3078.7 %5.032,153.94401.3698.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี31,862.9749,618.19-55.7 %0.03,453.785.7099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช103,937.21266,370.00-156.3 %0.04,178.64756.0081.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่30,780.5917,573.5542.9 %5.01,018.9284.1691.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง50,797.5529,396.0042.1 %5.07,067.6473.4199.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา40,350.4412,836.9968.2 %5.04,456.38514.4688.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา45,110.4314,925.0066.9 %5.06,915.12477.0393.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา37,728.925,654.5285.0 %5.01,830.16193.3389.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี39,603.138,062.9579.6 %5.057,148.1418.36100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 17,407.077,317.0058.0 %5.0339,373.72345.9699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ37,872.478,000.0078.9 %5.01,127.885.7099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 17,497.7718,932.40-8.2 %0.0111,888.41545.9899.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา26,460.0912,469.0052.9 %5.026,937.45506.3598.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง11,894.9425,395.00-113.5 %0.0102,580.27129.0299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม16,820.0415,218.009.5 %4.5115,071.30174.5399.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา14,471.588,961.0038.1 %5.052,248.0044.6599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 35,317.8511,599.2667.2 %5.02,060.2245.5197.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช10,615.5616,073.04-51.4 %0.0207,369.63156.9199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี46,406.3633,105.4028.7 %5.07,514.64387.3294.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี17,847.4633,440.00-87.4 %0.0140,567.64328.8699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่24,390.6237,700.45-54.6 %0.03,574.68277.8092.2 %5.0
รวม 4,447,325 3,063,386 31.12 % 5.0 1,645,567 32,792 98.01 % 5.0