สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1,266,888.001,084,760.1014.4 %5.063,028.8737,702.4340.2 %5.0
รวม 1,266,888 1,084,760 14.38 % 5.0 63,029 37,702 40.18 % 5.0