สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,366,410.501,134,995.9016.9 %5.041,367.327,882.1580.9 %5.0
รวม 1,366,411 1,134,996 16.94 % 5.0 41,367 7,882 80.95 % 5.0