สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 2,508,824.003,398,017.30-35.4 %0.082,564.2714,076.4383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040,895.342,139.2394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2109,352.8187,397.0020.1 %5.029,467.102,713.5590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3214,874.7254,712.2574.5 %5.040,738.863,725.5790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 175,475.6935,938.7252.4 %5.017,742.30917.9394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10116,877.35101,315.0013.3 %5.028,808.781,738.0094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11127,797.7589,826.0829.7 %5.018,611.331,948.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1289,525.9673,696.6417.7 %5.018,202.96842.5595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13183,065.94133,419.6727.1 %5.020,283.001,029.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14122,850.3682,006.6333.2 %5.022,156.941,897.4091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 95,197.7550,661.6246.8 %5.025,173.091,430.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1670,144.1655,939.0020.3 %5.016,150.262,108.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1771,059.056,398.2691.0 %5.018,132.96915.8094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18135,258.83107,000.0020.9 %5.018,613.881,124.0094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19175,186.48232,058.80-32.5 %0.023,035.562,140.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2692,497.38114,102.3783.5 %5.021,456.96903.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2096,124.5259,431.0038.2 %5.017,222.341,771.8089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21129,230.07200,899.00-55.5 %0.027,268.083,021.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.033,918.721,108.5996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23142,170.80110,391.0022.4 %5.022,452.941,524.6093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24146,535.1960,030.8659.0 %5.028,598.521,748.9993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25164,079.33114,485.0030.2 %5.027,615.902,409.5991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2693,333.3751,931.0044.4 %5.025,913.341,994.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27155,948.45104,014.0033.3 %5.025,350.322,886.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28182,025.00124,800.0031.4 %5.023,347.441,859.2592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29100,597.0084,741.0015.8 %5.015,501.01862.6494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3157,584.2575,774.3251.9 %5.048,504.351,223.4497.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30116,760.28110,635.205.2 %2.521,460.021,977.1290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4175,900.6798,602.9843.9 %5.025,138.711,341.4194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5170,083.19119,029.2030.0 %5.023,112.54509.2097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6191,481.69168,548.8912.0 %5.021,793.32936.4595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7126,038.67113,978.009.6 %4.526,401.102,241.4291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8148,690.6393,019.2437.4 %5.024,670.822,876.5488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9109,084.3496,000.0012.0 %5.025,099.422,132.9591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 140,551.1325,022.6438.3 %5.02,421.63267.7588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 246,786.4838,737.7617.2 %5.02,568.63299.2588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน43,539.6718,002.2058.7 %5.02,405.10213.4991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง31,839.7811,282.4864.6 %5.02,343.87279.3088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง37,795.7826,814.0029.1 %5.02,863.67570.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,399.62251.4289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน41,966.954,527.0089.2 %5.02,554.79380.9585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 136,919.3616,392.1255.6 %5.02,424.12413.2583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 231,706.7213,815.3656.4 %5.02,100.30437.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย28,952.2816,984.8041.3 %5.02,531.47352.4586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่40,320.5021,863.0045.8 %5.02,792.40532.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ41,801.8242,020.60-0.5 %0.03,450.54528.2084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน45,045.1122,305.8450.5 %5.03,232.68229.9092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน42,881.6023,400.4445.4 %5.03,181.56234.2692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม38,397.9910,168.5273.5 %5.02,930.34485.9283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค36,198.158,400.0076.8 %5.02,462.04476.9080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ48,599.1844,560.448.3 %4.02,369.88240.5989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา36,987.947,632.0079.4 %5.02,606.82304.9588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด32,131.8820,645.0035.7 %5.02,592.36418.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 139,221.9230,704.0021.7 %5.02,340.54212.3790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 240,664.5039,288.003.4 %1.52,445.00222.4290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 344,366.3312,788.4871.2 %5.02,778.54408.2785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม50,521.4430,327.4040.0 %5.02,954.40380.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 128,520.645,281.7481.5 %5.03,107.34185.2594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 234,194.8221,203.0038.0 %5.04,133.43352.2291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ43,113.149,168.0078.7 %5.03,210.24456.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 140,896.1616,332.0060.1 %5.02,110.20236.7488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,848.5417.1099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,471.64138.7394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง37,751.8227,036.0028.4 %5.01,745.67617.5064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,521.18417.3672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 244,284.5617,965.8459.4 %5.02,096.88348.3783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ29,390.288,333.0071.6 %5.02,269.26342.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี44,334.9228,761.0035.1 %5.02,827.26475.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,723.82273.6090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 135,863.0413,743.0061.7 %5.01,891.5077.9095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 225,983.374,651.8482.1 %5.01,947.24197.9289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,771.64256.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง36,242.5434,312.125.3 %2.52,192.18710.6067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว34,492.268,602.0075.1 %5.02,453.07661.7873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง47,019.8636,437.0022.5 %5.02,884.06684.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา46,115.1624,664.0046.5 %5.02,967.60337.2488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง34,965.1720,262.0042.1 %5.02,104.54304.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์30,943.2311,790.0061.9 %5.02,196.72210.4090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร39,142.8017,769.8454.6 %5.02,926.92306.8589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม47,752.0914,880.0068.8 %5.02,873.64523.4581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก32,074.5217,428.0045.7 %5.02,536.26570.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,235.84351.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 156,643.4716,349.0071.1 %5.02,756.58532.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 247,604.0438,087.8420.0 %5.01,882.32266.0085.9 %5.0
รวม 8,888,180 7,287,540 18.01 % 5.0 1,033,838 90,063 91.29 % 5.0