สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2,210,976.50663,014.0070.0 %5.036,667.937,908.9978.4 %5.0
รวม 2,210,977 663,014 70.01 % 5.0 36,668 7,909 78.43 % 5.0