สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 2,777,527.501,893,497.0031.8 %5.0112,819.4357,598.0648.9 %5.0
รวม 2,777,528 1,893,497 31.83 % 5.0 112,819 57,598 48.95 % 5.0