สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1,097,529.30377,663.0065.6 %5.064,306.062,252.9396.5 %5.0
รวม 1,097,529 377,663 65.59 % 5.0 64,306 2,253 96.50 % 5.0