สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1,703,345.80899,524.5047.2 %5.099,224.644,620.5095.3 %5.0
รวม 1,703,346 899,525 47.19 % 5.0 99,225 4,620 95.34 % 5.0